schaalmodel

Als u een maquette of schaalmodel nodig heeft is 3D printen een zeer geschikte techniek. Bij technische producten, woningen, vervoersmiddelen e.d. is er vaak al een 3D tekening. JVS-3D kan indien nodig ook zorgen voor een digitale 3D tekening indien deze niet beschikbaar is. Met behulp van 2D tekeningen of foto’s kan een realistisch eindresultaat neergezet worden. Tevens kan gezorgd worden voor het afwerken. Denk hierbij aan aflakken of het aanbrengen van een coating. Er kan gewerkt worden met stickermateriaal om bijvoorbeeld een logo aan te brengen.